Buwan ng Wika Theme 2019

Share this post

Buwan ng Wika (Language Month) is celebrated in the Philippines every month of August. This year’s Theme is Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.

With DepEd Memorandum 094 s. 2019, the department reiterates the following key objectives for Buwan ng Wika celebration:

  1. ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041 s. 1997;
  2. mahikayat ang iba’t ibang ahensiyang pampahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; at
  3. maganyak ang mga mamayang FIlipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Banner for tarpaulin printing can be used as below:

To download the DepEd Memorandum, click here.

Share this post